پیتزا زبان تک نفره

40,000 تومان

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص