هات داگ پنیری

20,000 تومان

هات داگ ، پنیر گودا ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت