ناگت مرغ

30,000 تومان

10 عدد ناگت مرغ ، سیب زمینی ، باگت ، سس مخصوص