سیب زمینی سرخ شده

15,000 تومان

250 گرم سیب زمینی سرخ کرده