081-38276757

اسنک

اسنک پپرونی
25.000 تومان
نان تست ، پپرونی ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )
اسنک زبان
25.000 تومان
نان تست ، زبان ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )
اسنک رست بیف
25.000 تومان
نان تست ، رست بیف ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )
اسنک چیکن
25.000 تومان
نان تست ، چیکن، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )
اسنک ژامبون
20.000 تومان
نان تست ، ژامبون مخلوط ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )
اسنک سبزیجات
20.000 تومان
نان تست ، مخلوط سبزیجات ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )
اسنک برگر
20.000 تومان
نان تست ، همبرگر ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص ، سس تک نفره ( یک مربع کامل )

پیتزا تک نفره

پیتزا رست بیف تک نفره
130.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون
پیتزا زبان تک نفره
130.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سوپرایز تک نفره
125.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، میکس فیله گریل و رست بیف ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ تک نفره
123.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی تک نفره
115.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا فیله چیکن تک نفره
110.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط تک نفره
105.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون ،قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات تک نفره
95.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا ساسج تک نفره
95.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا

پیتزا دو نفره

پیتزا زبان دو نفره
178.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا رست بیف دو نفره
175.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
168.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سوپرایز دو نفره
155.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، میکس فیله گریل و رست بیف ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا فیله چیکن دو نفره
148.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی دو نفره
140.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط دو نفره
130.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون ،قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات دو نفره
110.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا ساسج دو نفره
105.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا

سوخاری

میکس پلاس
180.000 تومان
2 فیله استرپس ، 2 کراکت پنیری ،2 میگو ، 4 ناگت مرغ ، 4 پیاز سوخاری ، سیب سرخ شده
فیله استریپس 500 گرمی
180.000 تومان
500 گرم فیله مرغ سوخاری، 150 گرم سیب زمینی سرخ شده ، سس سیر، نان
فیله استریپس 250 گرمی
140.000 تومان
250 گرم فیله مرغ سوخاری، 150 گرم سیب زمینی سرخ شده ، سس سیر، نان
میگو سوخاری
115.000 تومان
7 عدد میگو سوخاری ، سیب زمینی ، سس مخصوص
ناگت مرغ
112.000 تومان
7 عدد ناگت مرغ ، سیب زمینی ، باگت ، سس مخصوص
کوردن بلو
110.000 تومان
2 عدد کوردن بلو ، سیب سرخ شده ، سس سیر ، نان
کراکت
85.000 تومان
4 عدد کراکت مرغ و پنیر ، سیب سرخ شده ، سس سیر ، نان بروچن
پیاز سوخاری
50.000 تومان
7 عدد پیاز سوخاری

ساندویچ

ساندویچ رست بیف ویژه
118.000 تومان
گوشت گوساله ریش ریش ، قارچ، پنیر پیتزا ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زبان ویژه
118.000 تومان
فیله زبان، قارچ، پنیر پیتزا ،گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
هات رویال
78.000 تومان
هات داگ ، ژامبون ، پنیر گودا ، گوجه، خیارشور، نان باگت ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
ژامبون تنوری
77.000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس ، 1 عدد سس تک نفره
فیله کبابی
75.000 تومان
120 گرم فیله مرغ گریل شده شده، گوجه، خیارشور، نان باگت
هات داگ ویژه
73.000 تومان
هات داگ ، پنیر گودا ،قارچ ، گوجه، خیارشور، نان باگت
هات داگ پنیری
65.000 تومان
هات داگ ، پنیر گودا ، گوجه، خیارشور،نان باگت ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
هات داگ
58.000 تومان
هات داگ ، گوجه، خیارشور، نان باگت ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
ژامبون گوشت (سرد )
49.000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس ، 1 عدد سس تک نفره
ژامبون مخلوط (سرد)
49.000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس ، 1 عدد سس تک نفره
ژامبون مرغ (سرد)
49.000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس ، 1 عدد سس تک نفره

برگر

دوبل چیزبرگر
80.000 تومان
2 عدد برگر شرکتی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، نان گرد ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
برگر ویژه دستی
80.000 تومان
برگر دستی 100% گوسفندی ،قارچ ، پنیر گودا ، گوجه، کاهو ، خیارشور، نان برگر ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
چیکن برگر
75.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی ، فیله کبابی مرغ، گوجه، خیارشور،نان گرد ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
رویال برگر
72.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، پنیر گودا، قارچ، ژامبون ، گوجه، خیارشور، نان گرد ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
برگر ویژه
66.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی،قارچ ، کاهو ،پنیر گودا ، گوجه، خیارشور، نان برگر ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
ماشروم برگر
60.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، قارچ ، کاهو ، گوجه، خیارشور، نان برگر ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
چیز برگر
59.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، نان برگر ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره
همبرگر
55.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، گوجه، خیارشور،نان برگر ، 2 عدد سس فرانسوی تک نفره

میان وعده

لازانیا
105.000 تومان
سیب ویژه
81.000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده ، مخلوط ژامبون 90% و سس مخصوص، پنیر پیتزا
سیب پنیر
72.000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر
چیپس ویژه
67.000 تومان
چیپس، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
چیپس و پنیر
58.000 تومان
چیپس ساده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
سیب سرخ شده
46.000 تومان
350 گرم سیب سرخ کرده

سالاد

سالاد سزار
93.000 تومان
سالاد ماکارونی
44.000 تومان
ماکارونی فورمی ، خیارشور ، ذرت پخته ، نخودسبز پخته ، هویچ پخته ، ژامبون 90% ، ادویه ، سس مخصوص آرویچ
سالاد فصل
15.000 تومان
سالاد کلم
9.000 تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پرتقالی
21.400 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه خانواده مشکی
21.400 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه خانواده لیمویی
21.400 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده لیمو
16.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده آناناس
16.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده استوایی
16.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده هلو
16.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی سیب
13.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی آناناس
13.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی استوایی
13.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی هلو
13.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی لیمو
13.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه قوطی پرتقالی
12.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه قوطی اسپرایت
12.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه قوطی مشکی
12.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
آب بزرگ
6.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
آب کوچک
4.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد

اضافات

سس سیر
5.000 تومان
سس تک نفره کچاپ تند
2.000 تومان
سس تک نفره کچاپ
2.000 تومان
سس تک نفره مایونز
2.000 تومان
سس تک نفره فرانسه
2.000 تومان
فست فود آرویچ
همدان انتهای خیابان هنرستان
تلفن سفارشات: 38276757
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق فست فود آرویچ است
ساعات کار 12 الی 14:45 و 18:00 الی 22:30 می باشد - جمعه ها فقط عصر
Close
0
سفارشات شما