صفحه نخست

ساندویچ گرم
Untitlessad-1
ساندویچ سرد
pi33
برگر
pi2
ساندویچ گرم
pizza-4-600x600
پیتزا
Untitlssed-1
سوخاری
ssaasxsw
سالاد
Untiatled-1
نوشیدنی
Untitled-SXDa
میان وعده
پیتزا سبزیجات تک نفره
21,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص تک نفره
23,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی تک نفره
24,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن تک نفره
26,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ تک نفره
32,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف تک نفره
38,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، 120 گرم راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا زبان تک نفره
38,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سبزیجات دو نفره
31,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص دو نفره
37,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن دو نفره
39,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی دو نفره
41,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
53,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف دو نفره
58,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، 120 گرم راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا زبان دو نفره
59,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
هات داگ
14,000 تومان
هات داگ تنوری، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
هات داگ پنیری
17,000 تومان
هات داگ تنوری، پنیر پیتزا، قارچ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ژامبون مرغ تنوری
18,000 تومان
4 اسلایس ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ژامبون گوشت تنوری
18,000 تومان
4 اسلایس ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ژامبون مخلوط تنوری
18,000 تومان
2 اسلایس ژامبون گوشت،2 اسلایس ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
هات داگ ویژه
18,000 تومان
هات داگ تنوری، پنیر پیتزا،قارچ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
فیله کبابی
20,000 تومان
120 گرم فیله مرغ گریل شده شده، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
هات رویال
20,000 تومان
هات داگ تنوری، 2 اسلایس ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زبان
35,000 تومان
فیله زبان، قارچ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
همبرگر
15,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
17,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، یک اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
برگر ویژه
18,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی،قارچ ، پنیر ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
ماشروم برگر
18,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، قارچ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
20,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، پنیر گودا، قارچ، ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
22,000 تومان
دوعدد برگر شرکتی،گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان
دوبل چیزبرگر
25,000 تومان
2 عدد برگر شرکتی، 2 اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
چیکن برگر
25,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، فیله کبابی مرغ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
قارچ سوخاری
18,000 تومان
قارچ سوخاری
فیله استریپس سه تکه
32,000 تومان
3 تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، 2 عددنان بروتچن
فیله استریپس چهار تکه
35,000 تومان
4 تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، 2 عدد نان بروتچن
فیله استریپس پنج تکه
40,000 تومان
5 تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، 2 عددنان بروتچن
فیله استریپس شش تکه
46,000 تومان
6 تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس سیر، 4 عددنان بروتچن

محصولات یافت نشد

سیب زمینی سرخ شده
10,000 تومان
250 گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب سرخ شده و پنیر
15,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر
چیپس و پنیر
15,000 تومان
چیپس ساده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه
سیب زمینی سرخ شده ویژه
20,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده ، مخلوط ژامبون و 2 مدل سس مخصوص پنیر پیتزا
چیپس و پنیر ویژه
20,000 تومان
چیپس، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه
ژامبون گوشت مخصوص
12,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
ژامبون مرغ مخصوص
12,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
ژامبون مخلوط
12,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
ژامبون مرغ و قارچ
12,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ