081-38276757

پیتزا تک نفره

پیتزا فیله چیکن تک نفره
100.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف تک نفره
100.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا زبان تک نفره
98.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سوپرایز تک نفره
98.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، میکس فیله گریل و رست بیف ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ تک نفره
90.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط تک نفره
85.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون 90% ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی تک نفره
80.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات تک نفره
80.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا

پیتزا دو نفره

پیتزا رست بیف دو نفره
130.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا زبان دو نفره
130.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا فیله چیکن دو نفره
130.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
125.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سوپرایز دو نفره
125.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، میکس فیله گریل و رست بیف ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط دو نفره
110.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون 90% ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی دو نفره
105.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات دو نفره
100.000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا

سوخاری

میکس پلاس
180.000 تومان
2 فیله استرپس ، 2 کراکت پنیری ،2 میگو ، 4 ناگت مرغ ، 4 پیاز سوخاری ، سیب سرخ شده
فیله استریپس پنج تکه
135.000 تومان
5 تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، نان
میگو سوخاری
100.000 تومان
7 عدد میگو سوخاری ، سیب زمینی ، سس مخصوص
فیله استریپس سه تکه
95.000 تومان
3 تکه فیله مرغ سوخاری،  سیب زمینی ، سس سیر، نان
ناگت مرغ
90.000 تومان
7 عدد ناگت مرغ ، سیب زمینی ، باگت ، سس مخصوص
کوردن بلو
75.000 تومان
2 عدد کوردن بلو ، سیب سرخ شده ، سس سیر ، نان
کراکت
65.000 تومان
4 عدد کراکت مرغ و پنیر ، سیب سرخ شده ، سس سیر ، نان بروچن
پیاز سوخاری
40.000 تومان
7 عدد پیاز سوخاری

ساندویچ

ساندویچ زبان
83.000 تومان
فیله زبان، قارچ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
رست بیف
83.000 تومان
مغز ران گوساله ، قارچ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ژامبون 90 گوشت تنوری
70.000 تومان
ژامبون 80%، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
ژامبون 90 مخلوط تنوری
70.000 تومان
ژامبون 90%، پنیر پیتزا ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
ژامبون 90 مرغ تنوری
70.000 تومان
ژامبون 90%، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
فیله کبابی
65.000 تومان
120 گرم فیله مرغ گریل شده شده، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
هات رویال
62.000 تومان
هات داگ ، 2 اسلایس ژامبون ، 2 پنیر گودا ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
هات داگ ویژه
58.000 تومان
هات داگ ، 2 پنیر گودا ،قارچ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
بیکن 90 گوشت (سرد)
55.000 تومان
ژامبون 80% ، خیارشور ، نان باگت فرانسوی ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس مخصوص آرویچ
بیکن 90 مخلوط (سرد)
55.000 تومان
ژامبون 90% ، خیارشور ، نان باگت فرانسوی ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس مخصوص آرویچ
بیکن 90 مرغ (سرد)
55.000 تومان
ژامبون 90% ، خیارشور ، نان باگت فرانسوی ، گوجه فرنگی ، کاهو ، سس مخصوص آرویچ
هات داگ پنیری
55.000 تومان
هات داگ ، 2 پنیر گودا ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی
هات داگ
50.000 تومان
هات داگ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی

برگر

چوریتسو برگر
75.000 تومان
سوسیس حلزونی گوشت گوسفندی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
برگر ویژه دستی
58.000 تومان
برگر دستی 100% گوسفندی ،قارچ ، پنیر گودا ، گوجه، کاهو ، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل چیزبرگر
57.000 تومان
2 عدد برگر شرکتی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
رویال برگر
53.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، پنیر گودا، قارچ، ژامبون 90%، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیکن برگر
51.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، فیله کبابی مرغ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
برگر ویژه
48.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی،قارچ ، کاهو ،پنیر گودا ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر
45.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، 2 اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
ماشروم برگر
45.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، قارچ ، کاهو ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد
همبرگر
40.000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان مک دونالد

میان وعده

لازانیا
90.000 تومان
سیب ویژه
62.000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده ، مخلوط ژامبون 90% و سس مخصوص، پنیر پیتزا
سیب پنیر
57.000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر
چیپس ویژه
50.000 تومان
چیپس، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
چیپس و پنیر
47.000 تومان
چیپس ساده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
سیب سرخ شده
36.000 تومان
400 گرم سیب زمینی سرخ کرده

سالاد

سالاد سزار
70.000 تومان
سالاد فصل
20.000 تومان
سالاد کلم
5.000 تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده مشکی
14.500 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه خانواده پرتقالی
14.500 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده هلو
13.500 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده استوایی
13.500 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده آناناس
13.500 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر خانواده لیمو
13.500 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه خانواده لیمویی
13.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه قوطی مشکی
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه قوطی پرتقالی
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی لیمو
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی هلو
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی استوایی
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی آناناس
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
نوشابه قوطی اسپرایت
10.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
دلستر قوطی سیب
8.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
آب بزرگ
6.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد
آب کوچک
4.000 تومان
ممکن است برند متفاوت باشد

اضافات

سس تک نفره فرانسه
1.500 تومان
2 عدد
فست فود آرویچ
همدان انتهای خیابان هنرستان
تلفن سفارشات: 38276757
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق فست فود آرویچ است
ساعات کار 12 الی 14:45 و 17:30 الی 21:45 می باشد - جمعه ها فقط عصر
Close
0
سفارشات شما
وب اپلیکیشن فست فود آرویچ جهت اطلاع از تخفیف ها کلیک کنید
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها