صفحه نخست

پیتزا سبزیجات تک نفره
21,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص تک نفره
23,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی تک نفره
24,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن تک نفره
26,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ تک نفره
36,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف تک نفره
42,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا زبان تک نفره
43,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سبزیجات دو نفره
31,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، هویچ، ذرت،نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص دو نفره
37,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن دو نفره
39,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی دو نفره
41,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
57,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف دو نفره
64,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله رست شده، پنیر میکس، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، سس مخصوص، زیتون سیاه
پیتزا زبان دو نفره
65,000 تومان
خمیر پیتزا آمریکایی، فیله زبان، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
قارچ سوخاری
18,000 تومان
قارچ سوخاری
ناگت مرغ
30,000 تومان
10 عدد ناگت مرغ ، سیب زمینی ، باگت ، سس مخصوص
شنیسل مرغ
35,000 تومان
2 عدد شنیسل ، سیب زمینی ، باگت ، سس مخصوص
فیله استریپس چهار تکه
45,000 تومان
4 تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، 2 عدد نان بروتچن
فیله استریپس شش تکه
55,000 تومان
6 تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، 4 عددنان بروتچن
ژامبون مرغ مخصوص (سرد)
12,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
ژامبون مخلوط (سرد)
13,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
ژامبون مرغ و قارچ (سرد)
14,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
ژامبون گوشت مخصوص (سرد)
13,000 تومان
ژامبون ، خیارشور ، نان باگت ، گوجه فرنگی ، کاهو ، چیپس ، سس مخصوص آرویچ
رست بیف
35,000 تومان
هات داگ
16,000 تومان
هات داگ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زبان
41,000 تومان
فیله زبان، قارچ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ژامبون مرغ تنوری
20,000 تومان
4 اسلایس ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ژامبون گوشت تنوری
20,000 تومان
4 اسلایس ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
ژامبون مخلوط تنوری
20,000 تومان
2 اسلایس ژامبون گوشت،2 اسلایس ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر
17,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
19,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، یک اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
ماشروم برگر
19,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، قارچ ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
برگر ویژه
20,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی،قارچ ، پنیر ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
22,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، پنیر گودا، قارچ، ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
24,000 تومان
دوعدد برگر شرکتی،گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان
چیکن برگر
26,000 تومان
یک عدد برگر شرکتی، فیله کبابی مرغ، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان باگت
دوبل چیزبرگر
27,000 تومان
2 عدد برگر شرکتی، 2 اسلایس پنیر گودا، گوجه، خیارشور، خلال چیپس، سس مخصوص، نان برگر
سیب زمینی سرخ شده
10,000 تومان
250 گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب سرخ شده و پنیر
15,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر
چیپس و پنیر
15,000 تومان
چیپس ساده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه
سیب زمینی سرخ شده ویژه
20,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده ، مخلوط ژامبون و سس مخصوص، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر ویژه
20,000 تومان
چیپس، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه